fbpx

מה שחשוב לדעת על ביטוח דירה

מה שחשוב לדעת על ביטוח דירה
0547572751
שתפו עם חברים
מלאו כאן פרטים
ונחזור אליכם בהקדם!

ביטוח דירה – מה שצריך לדעת

בשנים האחרונות ביטוחים נחשבים למאוד נפוצים בקרב ישראלים רבים. בעלי דירות רבות חשופים במקרים רבים לסיכונים רבים, כגון: גניבה, נזקי טבע ולכן חשוב להתכונן מראש ולעשות ביטוח דירה מתאים. פוליסת ביטוח דירה הוא חוזה בין חברת הביטוח לבין מי שמבטחים אותו. במסגרת הביטוח משולמים דמי ביטוח חודשיים לחברת הביטוח ובתמורה לזה המבוטח מקבל כיסוי במקרים שמוגדרים בביטוח כגון שריפה, גניבה, רעידת אדמה ועוד. במקרים רבים הפוליסה כוללת גם השתתפות עצמית של המבוטח.

סוגי ביטוח דירה

ארבעה סוגי ביטוחים נפוצים: ביטוח מבנה דירה בלבד, ביטוח תכולה בלבד, ביטוח מבנה ותכולה ביחד וביטוח אחראיות כלפי צד ג.

ביטוח מבנה דירה בלבד – ביטוח זה כולל את כל מה שמצוין בפוליסה. ביטוח מבנה דירה כולל את מבנה הנכס, תשתיות וחלקים קבועים המחוברים לדירה, כגון:  קירות, מרפסת, רצפה, צנרת , דודי שמש, וכל מה שמחובר באופן קבוע. ביטוח זה מבטח נזקים כנגד שריפה, נזקי טבע, חשמל, שיטפון, טלפון ועוד. מבוטח שגר בשכירות יכול לקבל פיצויים עבור אובדן של שכר דירה. מי שלוקח משכנתא מחויב לקחת ביטוח מבנה על ידי הבנק.

ביטוח תכולה בלבד – זהו ביטוח שמבטח את הרכוש שנמצא בתוך הבית. מדובר על חפצים שנמצאים בבעלות הפרטית שלכם או בבעלות המשפחה. ביטוח זה מבטח במקרים של גניבה, שריפה, נזקי טבע ועוד. חלק מפריטי הבית לא נכללים בביטוח ועל כן רצוי לבדוק מול חברת הביטוח את פוליסת הביטוח ומה נכלל בה.

ביטוח מבנה דירה ותכולה – ביטוח זה משולב וכולל כיסוי נזקים על הנכסים והחלקים הקבועים בדירה וגם על הרכוש בבית. הביטוח מכסה במקרים של שריפה, נזקי טבע, הצפה, נזקי חשמל ועוד. בפוליסת דירה יש גם כיסוי לרעידת אדמה אלא אם כן אנחנו חותמים על וויתור הכיסוי.

ביטוח אחראיות כלפי צד ג – זוהי הרחבה של הפוליסה הבסיסית. הביטוח מכסה נזקים לגוף ולרכוש שנגרמו לצד ג שנמצא בבית שלכם. בנוסף צד ג מכסה גם נזק לשריפה בדירה ונזקים כתוצאה מנזילה והצפה בבית.

מה כדאי לעשות לפני רכישת פוליסה?

מומלץ לערוך סקר שוק בקרב חברות הביטוח השונות. חשוב לבדוק את גובה הפרמיה, גובה ההשתתפות העצמית ושירות חברות הביטוח. בנוסף מומלץ לקרוא ביקורות על החברה באינטרנט ולבדוק כיצד היא מתנהלת במקרים של תביעה.

לסיכום: חברות הביטוח מציעות שלושה סוגי ביטוח בסיסים: ביטוח מבנה דירה בלבד, ביטוח מבנה תכולה בלבד, ביטוח משולב דירה ותכולה. שאר הביטוחים הם תוספות לביטוחים העיקריים, כגון: ביטוח צד ג וביטוח רעידת אדמה שכלול כבר בביטוח דירה. לפני רכישת פוליסה רצוי לעשות סקר שוק בין שלל חברות הביטוח ולקרוא המלצות באינטרנט.

Skip to content